Word Donateur!

Word ook donateur! Al onze activiteiten op Pinkster 3 zijn gratis toegankelijk.
Om dit zo te kunnen houden vragen wij u om ook donateur te worden.
Tevens ontvangt u als donateur elk jaar een gratis draflijst.

Voor slechts 10 euro per jaar steunt u onze vereniging al

NU DIRECT DONEREN

 
Om u aan te melden als nieuwe donateur kunt u onderstaand formulier gebruiken.
Hartelijk dank alvast voor uw steun en support.

 

Aanmelden als jaarlijks donateur:

Eventuele opmerking(en)

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging een machtiging aan de Harddraverijvereniging Venhuizen om jaarlijks eind april het bedrag van € 10,00 af te schrijven vanwege het donateursschap van Harddraverijvereniging Venhuizen. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Vraag uw bank naar de voorwaarden. Bankrekeningnummer Harddraverij Venhuizen: NL74RABO0121221563. Incassant ID Harddraverij Venhuizen: NL93ZZZ406246220000. U ontvangt tevens onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen.

Ons Privacy-statement is hier te lezen.