Harddraverijvereniging Venhuizen 60 jaar

DINSDAG 2 JUNI 2020
PINKSTER 3, EEN VRIJE DAG WAARD!
Het weer in Venhuizen - www.venhuizerweer.nl

Sinds 1960 is de harddraverijvereniging een onmisbare schakel op de dinsdag na Pinkster in het sociale leven van alle Venhuizers en mensen uit de omstreken. De dag dat ’s middags de Kortebaanharddraverij gehouden wordt en ’s morgens vele gezinnen naar het kermisterrein trekken om te genieten van een gevarieerd kinderprogramma.

Het is de afsluitende dag van de Pinksterkermis met een groot reuniegehalte. Het dorp ligt plat en iedereen ontmoet elkaar bij de kermistent aan de Kerkweg. Speciaal wil het bestuur dan ook al die bedrijven en particulieren noemen die dit mogelijk maken middels sponsoring van paarden, het kinderprogamma, algemene zaken, donateurs, lotenkopers, beschikbaar stellen van hand- en spandiensten, goederen en groot en klein materieel. En natuurlijk mogen we de vele vrijwilligers daarbij niet vergeten. Wij zijn jullie daarvoor buitengewoon erkentelijk.

Op naar 2 juni 2020 voor de 60e Pinkster 3. Wij zien u dan weer graag langs de baan op de Kerkweg.
Namens het bestuur harddraverijvereniging Venhuizen,
Kees Komen, voorzitter


Steun onze vereniging
Ik word ook donateur

Veel van onze activiteiten op Pinkster 3 zijn gratis toegankelijk.
Om dit zo te kunnen houden vragen wij u om donateur te worden.

Voor slechts 10 euro per jaar!

Help ons mee om de volgende edittie ook
weer mogelijk te maken

Uitslagen 2019
Venhuizen:

1. Doc Holiday – Bo Sprengers
2. Archange de Jiel – Jaap van Rijn
3. Contador – Manon Pools
4. Fullrich v Assumi – Bo Sprengers
5. Andrea Swagerman – Frans van der Blonk
6. Smart Dillie – Mats Wester

Onze sponsors: